Dolphin Suites
Bapor Kibra
Willemstad, Curacao
+5999 465-2700

Nieuwe revalidatietherapie nu ook in Nederland!

  • 11011928_1061867337206102_3664572722627078929_n

Op 16 november jl. vond de officiële opening plaats van het eerste Nederlandse Brucker Biofeedback Centrum. Het hypermoderne therapiecentrum is gevestigd in Rotterdam en werd geopend door de 8-jarige Kristian Zebrowski. Kristian is één van de patiënten die zich zichtbaar ontwikkelt als gevolg van de methode. De Duitse specialisten Ralf Nickel (Hoofd Brucker Biofeedback Methode Europa) en Dr. Peter Bernius (Medical Director) van Schon Kliniken München Harlaching, medische kliniek en training centrum, gaven uitleg over de methode en de wetenschappelijke grondslagen. Samen met Kristian toonde zij de genodigden hoe de therapie werkt. Waar voorheen werd gedacht dat een beschadiging in het centrale besturingssysteem van de spieren nooit meer te herstellen zou zijn, is deze gedachte voor veel patiënten wetenschappelijk weerlegd!

Wat is de Brucker Biofeedback Methode (BBFM)?
BBFM is de weergave, door middel van visuele en auditieve hulpmiddelen, van fysiologische processen die binnen het lichaam geactiveerd worden door het centrale zenuwstelsel. In de Verenigde Staten en in Duitsland wordt al enige tijd een leertechiek toegepast die het mogelijk maakt om functionele zenuwcellen te trainen om nieuwe verbindingen te maken met disfunctionele spieren om op deze wijze de functie van de spieren te verbeteren of te herstellen. Het is een techniek die de signalen tussen de hersenen en het lichaam meet (ElektroMyoGram onderzoek). Indien de signalen te zwak zijn, kan de patiënt niet selectief de bijbehorende spieren inzetten. Met behulp van electroden en een speciaal ontwikkeld computerprogramma worden subtiele spierbewegingen voor de patiënt hoorbaar en zichtbaar gemaakt. Door gecontroleerde training ontstaan nieuwe zenuwverbindingen die ertoe leiden dat het signaal naar de beoogde spieren wordt versterkt. Dit helpt de patiënt bij het optimaliseren en versterken van lichamelijke bewegingen en ondersteunt daardoor essentiële levensfuncties.

Gratis proefsessie
Brucker Biofeedback therapie is een unieke vorm van revalidatietherapie die kan worden toegepast bij kinderen en volwassenen met aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel. Er zijn tot op heden zeer goede resultaten geboekt bij patiënten met aandoeningen als gevolg van Cerebrale Parese, traumatisch hersenletsel, bij patiënten die een beroerte hebben gehad of patiënten met een onvolledige dwarslaesie, bijvoorbeeld door toedoen van een ruggenmergletsel.
Om iedereen de kans te geven zelf te ervaren wat BBFM inhoudt, kunnen patiënten zich aanmelden voor een gratis proefsessie. Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op de website www.bruckerbiofeedback.com

  • 12246918_1063339490392220_8170814359070158754_n