algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Dolphin Suites ... Maakt iedereen zich thuis voelen! 

1. Aanvragen 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden van de term 'huurder' wordt verstaan ​​betrekking hebben op een persoon die een overeenkomst met Dolphin Suites te huur / gebruik van een accommodatie en de faciliteiten in het hotel binnenkomt. De term "gebruiker" wordt verstaan ​​te behoren tot de huurder, evenals elke andere persoon of personen, genoteerd door de huurder, die het gebruik van de accommodatie gehuurd door hem of van enige andere faciliteiten van Dolphin Suites op geen enkele manier zal maken . 
1.2 Andere dan deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomst is alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. 
1. 3 Overeenkomsten die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd en door het management van Dolphin Suites ondertekend. 

2. Reserveringen 

2.1 Dolphin Suites zal alleen omgaan met reserveringen gemaakt door personen van 18 jaar en ouder. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar worden geacht niet geldig. 
2.2 Zodra Dolphin Suites uw reservering is geaccepteerd, krijgt u een schriftelijke bevestiging / Pro forma factuur binnen 14 dagen ontvangt na het maken van de reservering. Deze bevestiging moet worden onverwijld gecontroleerd, om te controleren of alle opgegeven gegevens correct zijn. Dolphin Suites moet onmiddellijk van enige onvolkomenheden of inconsistenties worden gemeld. 
2.3 Indien u geen schriftelijke bevestiging binnen een termijn van 14 dagen hebben ontvangen, neem dan contact op met de afdeling reserveringen van Dolphin Suites. Als deze procedure niet wordt gevolgd, kan geen aanspraak worden gelegd op grond van het enkele feit van de reservering en geen reclamaties mogelijk. 
2.6 De overeenkomst tussen u en Dolphin Suites is definitief vanaf het moment dat u de bovengenoemde schriftelijke bevestiging / Pro forma factuur van uw reservering hebben ontvangen. 
2.7 genoemde overeenkomst heeft betrekking op de huur van accommodaties en het gebruik van algemene voorzieningen voor recreatief gebruik, dat is door zijn aard beperkt tot een beperkte periode. 

3. Wijzigingen in de overeenkomst 

3.1 Wanneer na de productie van de overeenkomst, wilt u wijzigingen in uw reservering te maken, is Dolphin Suites niet verplicht om deze te accepteren als zodanig. Het is Dolphin Suites, die zal beslissen of en in welke mate zullen we deze veranderingen te maken. Als Dolphin Suites aanvaardt de wijzigingen in de eerder gemaakte reservering, is er mogelijk een vergoeding die betrokken zijn. 

4. Vervanging 

4.1 Het is niet toegestaan ​​voor de ondernemer, de huurder en / of andere gebruikers andere personen dan de in de overeenkomst vermelde gebruik van de accommodatie te maken die, om welke reden of onder welke omstandigheden het toelaten, zonder schriftelijke toestemming van Dolphin Suites . 
4.2 Mocht u en Dolphin Suites zijn overeengekomen dat u of een van de andere gebruikers zullen worden vervangen door een andere persoon, u en de eerder genoemde gebruiker (s), evenals de huurder en of de gebruiker (s) die u wilt vervangen, zijn en zal elk persoonlijk en volledig blijven, gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van eventuele openstaande huur voor de accommodatie, de administratiekosten (3.1) en eventuele andere kosten die kunnen worden beschouwd als het resultaat van de vervanging zijn. 

5. Prijzen en vergoedingen 

5.1 Moet Dolphin Suites nadat de overeenkomst definitief is geworden, worden geconfronteerd met een aanzienlijke, onbetwistbaar en niet te voorziene stijging van de kosten, zoals de salarissen van het personeel, nutsbedrijven, belastingen etc, Dolphin Suites heeft het recht om een ​​dergelijke verhoging voor haar huidige en toekomstige prijzen gelden en ook om u te laden met de daaruit voortvloeiende extra kosten boven de prijs die oorspronkelijk werd geciteerd in de overeenkomst. 
Mocht dit indexatie plaatsvinden binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de overeenkomst, kan de verhoging niet meer bedragen dan 5% van de originele factuur. In dat geval zal de stijging voldoende grond van uw kant voor de annulering van de overeenkomst. 
5.2 Geen beroep kan worden gedaan op kortingen of speciale aanbiedingen die worden geïntroduceerd nadat de overeenkomst definitief is geworden. 

6. Bijkomende kosten 

6.1 Huurder zal, naast de huurprijs, worden verplicht om extra kosten, zoals belastingen, btw., Administratiekosten, verzekering etc. zoals gepresenteerd door Dolphin Suites betalen. 

7. Betalingen 

7.1 Huurprijzen, (exclusief bijkomende kosten), die niet hoger zijn dan een bedrag van $ 250, - moet onmiddellijk bij de reservering geregeld. In het geval dat de huurprijs hoger is dan een bedrag van $ 250, - een aanbetaling van 50% van de huur kosten moeten worden betaald, met een minimum van $ 250, - exclusief bijkomende kosten. Het resulterende bedrag van de huur, verhoogd met genoemde extra kosten, moeten worden betaald binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bevestiging / pro forma factuur. 
7.2 De rest moet door Dolphin Suites uiterlijk 8 weken voor de datum van uw aankomst in het hotel worden ontvangen, zoals vermeld in de overeenkomst. 
7.3 Bij de reservering datum is minder dan 8 weken voorafgaand aan de dag van aankomst, dient betaling volledig direct bij reservering. Wanneer een dergelijk voorbehoud wordt gemaakt door telefoon, moet de volledige betaling te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging / pro forma factuur. 
7.4 Mocht betalingen waarvoor u een factuur ontvangen, niet worden beslecht in overeenstemming met het bovenstaande, je zal worden gehouden in achterstallige betalingen, onmiddellijk na afloop van de overeengekomen einddatum, zonder verdere kennisgeving. Dolphin Suites kunnen verlenen u een extra mogelijkheid om de betaling binnen een periode van 7 dagen te regelen. Moet de volledige betaling niet ontvangen aan het einde van deze periode, zal dit voldoende juridische gronden vormen van de kant van Dolphin Suites de overeenkomst te ontbinden en Dolphin Suites behoudt zich het recht om dat te doen. 
U zult aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit uw nalatigheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die Dolphin Suites is opgetreden als gevolg van de reservering en de daaropvolgende annulering. Dolphin Suites behoudt zich het recht voor om u op te laden met de annuleringskosten, in overeenstemming met art. 13. 
7.5 Dolphin Suites behoudt zich het recht om elke claim het kan hebben op je regelen door aftrek van de benodigde hoeveelheid van de vorige betalingen door u, ongeacht hun doel. 

8. Aankomst en vertrek 

8.1 De gehuurde accommodatie, zoals vermeld in uw bevestigingsbrief zal worden tot uw beschikking op de afgesproken dag van aankomst vanaf 15.00 uur. verder. Op de afgesproken datum van vertrek, verzoeken wij u vriendelijk om de accommodatie uiterlijk om 11.30 uur te verlaten. Bij aankomst vertrek dagen gasten zijn van harte welkom om gebruik te maken van onze andere faciliteiten. Er is een mogelijkheid om bagage veilig opslaan. 
8.2 In het geval u wilt uw verblijf verlengen in ons hotel, dan kunt u ons op uw vroegste gemak. Dolphin Suites vindt u in kennis van de mogelijkheden en zijn beslissing. Indien mogelijk, zal Dolphin Suites de nodige stappen te nemen voor de voortzetting van uw verblijf. Echter, Dolphin Suites behoudt zich het recht voor om een ​​alternatieve accommodatie aan te wijzen. 
8.3 In het geval u ervoor kiest om uw verblijf of het gebruik van een andere faciliteit vóór de afgesproken datum van vertrek te beëindigen, zal geen terugbetalingen worden gemaakt. 

9. Regulations 

9.1 Alle gasten zijn verplicht om te gehoorzamen en respecteren voorwaarden vastgesteld bij Dolphin Suites voor het hotel en de extra faciliteiten. Deze voorwaarden zijn te vinden in uw informatie gids. 
9.2 Overeenstemming met de plaatselijke regelgeving, wanneer gevraagd, elke persoon die in de controles is verplicht om hem / haar zelf te identificeren. Wanneer het individu hem of haar zelf niet kan identificeren, Dolphin Suites behoudt zich het recht voor om deze persoon te weigeren. 
9.3 Elke accommodatie mag bezet worden alleen door een maximaal aantal personen vermeld in onze brochures / website voor dit type accommodatie. 
9. 4 Dolphin Suites behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met betrekking tot het gebruik van, alsmede de openingstijden van alle faciliteiten in het hotel. Huurder zal geen bezwaar maken tegen elke activiteiten voor het onderhoud van het hotel, de kamer en / of de faciliteiten tijdens zijn verblijf noodzakelijk wordt geacht en zal zich onthouden van het maken van eventuele vorderingen tot schadevergoeding of vergoeding vanwege deze werkzaamheden. 
9.5 Kamer schoon moeten zijn: in een schone en nette staat. 
9.6 Wangedrag en schending in Dolphin Suites regels zullen niet worden getolereerd. Dolphin Suites is toegestaan ​​om elke persoon het schenden van deze regels te verwijderen, zonder enige verplichting tot terugbetaling. 

10. Gezelschapsdieren 

10.1 Pet Dieren zijn niet toegestaan ​​in het hotel. 
... Maakt iedereen zich thuis voelen! 

11. Schade, verlies van eigendom 

11.1 De huurder, zoals genoemd in de bevestiging, is de belangrijkste partij persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor een ordelijk verloop door hemzelf, de gebruikers of elke andere genodigden in of rond de accommodatie, de faciliteiten en binnen de grenzen van het hotel gehouden. Deze belangrijkste verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is niet van invloed of verminderen van de individuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, hoofdelijk, van de gebruikers en / of genodigden zelf. 
11.2 De huurder, zoals genoemd in de bevestiging, wordt ook gehouden persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van eigendommen veroorzaakt door hemzelf, de gebruikers of enige andere genodigden, met betrekking tot de accommodatie, de inventaris of andere eigenschappen van het hotel . Opnieuw zoals belangrijkste verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is niet van invloed of verminderen van de individuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hoofdelijk van de gebruikers en / of genodigden zelf. Dolphin Suites moeten worden in kennis gesteld van eventuele schade en / of verlies van eigendom zonder vertraging. Daaruit voortvloeiende kosten moeten onverwijld worden beslecht door de partijen die verantwoordelijk zijn aangehouden; tenzij deze kunnen bewijzen zonder enige twijfel dat de schade / verlies van eigendom kan niet worden toegeschreven aan hen op geen enkele manier. 

12. Deposito's 

12. 1 Dolphin Suites vereist een borg voor de huur van de accommodatie. De borg moet worden betaald bij aankomst en bevat; Suite $ 200, -, Studio; $ 200, -, de kamer: $ 100, -. Tijdens verblijf Dolphin Suites kan een aanbetaling voor extra diensten die de huur kan zijn tijdens een verblijf in het hotel nodig. De borg kunnen verschillen van $ 25 tot $ 50 per faciliteit wezen huur. Als, om welke reden dan ook, de aanbetaling niet onmiddellijk kan worden betaald, Dolphin Suites behoudt zich het recht om te weigeren om de faciliteit te huren aan de huurder, totdat de aanbetaling is geregeld. 
12.2 Indien de huurder niet of weigeren de borg te betalen, vormt dit voldoende juridische gronden voor Dolphin Suites om de overeenkomst nietig te verklaren onmiddellijk, zonder nadere kennisgeving. 
12.3 De borg zal worden terugbetaald bij het uitchecken, mits het product is geretourneerd in overeenstemming met de regels van de kunst. 9. Als Dolphin Suites houdt zijn vorderingen op de huurder en / of andere gebruikers, zal het juiste bedrag worden afgetrokken van de borg voorafgaand aan restitutie. De handeling van teruggave heeft de mogelijkheid van verdere claims voor schadevergoeding in geval van schade die kan worden toegeschreven aan de huurder niet uitsluiten. 

13. Annuleringskosten 

13. 1 In het geval dat de reservering geannuleerd, annuleringskosten in rekening gebracht. Wanneer de annulering plaatsvindt in een periode van 7 dagen voor de datum van aankomst, zal de annuleringskosten bedragen 50% van de totale kosten. 
Wanneer de annulering plaatsvindt op de dag van aankomst worden de annuleringskosten gelijk zijn aan de totale kosten. 
13.2 Indien de huurder niet binnen 24 uur na de overeengekomen datum van aankomst arriveert, zonder kennisgeving Dolphin Suites onmiddellijk van de vertraging, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd. 

14. Ahead reservering 

14. 1 Het is mogelijk om te reserveren voor perioden waarin de tarieven zijn nog niet vastgesteld. In dat geval is een aanbetaling van $ 50, - nodig zal zijn. Dit bedrag zal worden afgetrokken van de resterende betalingen, zodra de tarieven zijn vastgesteld. U behoudt het recht om de tijdelijke reservering onmiddellijk na de kennisgeving van de officiële tarieven in te trekken. Mocht u ervoor kiezen niet te gaan van een tijdelijke reservering in een definitieve reservering, zal de aanbetaling worden terugbetaald. 

15 Force Majeur 

15.1 In het geval dat Dolphin Suites (tijdelijk) niet in staat om de voorwaarden van de overeenkomst te handhaven op grond van overmacht zou zijn, zal u binnen een termijn van 14 dagen worden gemeld, te rekenen vanaf de datum waarop deze gebeurtenis bekend Dolphin Suites is geworden. Tegelijkertijd krijgt u een voorstel van Dolphin Suites ontvangen voor een alternatief voor de oorspronkelijke overeenkomst. (Iealternative accommodatie / alternatief aankomst-vertrek.) 
15.2 Overmacht bestaat uit alle omstandigheden buiten de invloedssfeer van Dolphin Suites, die (tijdelijk) te voorkomen Dolphin Suites van het handhaven van de voorwaarden van de overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot dergelijke omstandigheden als oorlogsgevaar, stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen. 
15. 3 U behoudt het recht om de alternatieve voorstel te verwerpen, binnen 14 dagen na ontvangst van het voorstel. In dat geval behoudt Dolphin Suites het recht om de overeenkomst onmiddellijk te annuleren en verklaren het nietig. U zal worden vrijgesproken van verdere betaling en / of reeds gedane betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald. Op basis van overmacht Dolphin Suites wijst elke verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deze annulering en zal geen claims van welke aard dan accepteren. 

16. Annuleringen 

16.1 Dolphin Suites heeft het recht om uw reservering onmiddellijk te annuleren wanneer de opgegeven gegevens van de reservering, u of een van de derde partijen delen het appartement met betrekking tot zijn onjuist of onvoldoende. In dat geval zal er geen restitutie op uw rekening. 

17. schadeclaim 

17.1 Dolphin Suites is niet verantwoordelijk voor de resultaten van het breken en het aangaan van de accommodatie en / of andere gebouwen van het hotel (met inbegrip van lockers en kluisjes), diefstal of diefstal, verlies of schade toegebracht aan personen of goederen tijdens uw verblijf in worden gehouden het hotel, tenzij misdadige opzet of grove schuld kan worden bewezen aan de zijde van Dolphin Suites of een van haar werknemers. 
17.2 Dolphin Suites verwerpt onafhankelijk van alle omstandigheden, geen enkele verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid voor schade aan eigendom of immateriële activa, evenals secundaire schade, gevolgschade of commerciële schade. Bovendien is er geen verhaal over Dolphin Suites voor schade die zijn / moet zijn gedekt door een vorm van verzekering, zoals, maar niet beperkt tot, verzekering of annuleringsverzekering reizen. 
17.3 Dolphin Suites kan niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor storingen van faciliteiten of diensten die door derden worden gehouden. 
17.4 De aansprakelijkheid voor schade aan de hand van criminele opzet of grove schuld is in ieder geval beperkt: tot een maximum van € 75,000, - per persoon per verblijf in het geval van persoonlijke schade en tot een maximum van € 1.500, - per persoon per verblijf In geval van materiële schade. 
17. 5 huurder en gebruiker zijn elk gehouden persoonlijk, hoofdelijk verantwoordelijk en / of aansprakelijk volledig voor eventuele schade of verlies van de woning aan de accommodatie of andere eigendommen van Dolphin Suites, tijdens het gebruik er van de door de huurder, gebruiker of andere genodigden, of dat de schade is veroorzaakt door een handeling, een nalaten of nalatigheid van de kant van de huurder, gebruiker of enige andere derde partij die u hebt uitgenodigd op de plaats, die verblijft in het hotel met uw toestemming of aan wie u toegang hebt gegeven. 
17.6 U vrijwaart Dolphin Suites van eventuele claims met betrekking tot de eventuele schade aan derden, veroorzaakt (gedeeltelijk) door een handeling, nalatigheid of schuld van de huurder, gebruiker of enige andere derde partij die u in het hotel hebben uitgenodigd, die zijn een verblijf in het hotel met uw toestemming of aan wie u toegang hebt gegeven. 
17.7 In geval van verkeerd gebruik van de accommodatie, de inventaris of andere eigendommen van Dolphin Suites, wat resulteert in kosten voor dezelfde terug te keren naar hun oorspronkelijke staat, zei de kosten in rekening worden gebracht aan huurder en moet onmiddellijk worden afgewikkeld. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het opgeven van de accommodatie in een staat van wanorde of vervuiling (dwz. niet in overeenstemming met art. 9.5). 

18. Klachten 

18.1 Ondanks de zorg en inspanning uitgebreid door Dolphin Suites, kunt u het gevoel heb je gronden voor een klacht met betrekking tot uw accommodatie of uw verblijf in het hotel. Wij verzoeken u vriendelijk om een ​​dergelijke klacht onmiddellijk aan de directie in persoon. Indien nodig, zal een schriftelijk verslag van uw klacht worden gemaakt en u kunt er zeker van onze grootste zorg in het proberen om een ​​bevredigende oplossing te vinden. Indien de klacht niet moet worden behandeld naar uw tevredenheid, heb je de mogelijkheid om een ​​schriftelijke klacht indienen, binnen een maand vanaf de datum van vertrek, met: 
Dolphin Hotel NV tav. Customer Services. Uw klacht wordt weer met grote zorg worden behandeld. In het geval dat het nog steeds onmogelijk om een ​​bevredigende oplossing te komen, is het mogelijk voor u om een ​​beroep op de zaak te verwijzen naar de bevoegde rechter. Houd er rekening mee dat de Raad van Arbitrage is een onafhankelijke semi-gerechtelijke commissie en dat zijn uitspraken zijn bindend. 

19. Toepasselijk recht 

19.1 Elke overeenkomst of het contract tussen u en Dolphin Suites is uitsluitend beheerst door het recht Nederlandse Antillen. 

20. Reisdocumenten 

20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de relevante documenten met betrekking tot uw reis en verblijf. Dolphin Suites wijst elke verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid voor schade of kosten die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten. 
21. 1 geen aanspraak kan worden gelegd op Dolphin Suites op grond van duidelijke en voor de hand liggende omissies in print en deze zijn niet bindend. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle en eventuele eerdere publicaties.